Wikiplacemarks.com  
 Find us on Google+

Embed the wikiplacemarks map into your website!

Options:

Map size
(you can specify in percentage or in pixels)
Width:
Height:
Show this placemark in the center of the map:
(you can check the placemark # on the top right corner of a placemark)
Placemark #:
Map center coordinates:
(you can change this by moving the preview window below)
Latitude:
Longitude:
Select map zoom level:
(you can change this by zooming the preview window below)
Select default placemark categories to show on the map:
(you can select multiple categories)
Disable twitter widget:
Hide category list:
Show my personal placemarks in the embedded map: You need to log in to use this option

Get the code:

Copy this code into your website:


This is how the map will look on your website:

 
Czy masz formularz, który chcesz włączyć do aplikacji?

Proszę podzielić się swoimi pomysłami z nami.

Skontaktuj się z nami...